Rasa Animal Shelter

وقتی بخشی از زمانتان را به رسا اختصاص می‌دهید و عضوی از داوطلبان رسا می‌شوید، جانی تازه به فعالیت‌های حیوان دوستانه ما می‌بخشید. داوطلبان رسا هریک بر اساس توانایی‌هایی که در خود می‌بینند، بخشی از زندگیشان را به فرشته‌های ما هدیه می‌کنند. 

این عزیزان در فعالیت‌های فیزیکی پناهگاه مثل شستشو، رسیدگی، حمل و نقل، امداد و نجات، برگزاری همایش و بازارچه، نگهداری موقت از کیس‌هایی که نیاز به مراقبت بیشتر دارند و فعالیت‌های مجازی و معنوی رسا مثل تبلیغات و معرفی پناهگاه، کمک به مدیریت صفحات مجازی، جذب اسپانسر و ترویج فرهنگ حیوان دوستی و.... با ما همراهی می‌کنند و نقش مهمی در افزایش کیفیت زندگی ساکنین رسا دارند.

همچنین داوطلبین برون مرزی رسا، نقش مهمی در معرفی رسا به عزیزان ساکن خارج از کشور ، تبلیغات و جذب همراهی در جهت بهبود کیفیت زندگی فرشته‌های ما را دارند. 

داوطلبین رسا چون خونی در رگ‌های این سازمان مردم نهاد درجریانند، ما همواره برای ادامه حیات و فعالیت‌های حیوان دوستانه خود، به مهر شما نیاز داریم.

اگر فکر می‌کنید می‌توانید بخشی از وقتتان را به فرشته‌های ما ببخشید و برای بهبود زندگیشان قدمی بردارید، با پر کردن فرم زیر، زمینه آشنایی بیشتر خود را با مدیریت پناهگاه رسا فراهم کنید.