Rasa Animal Shelter

لطفاً حامی ما باشید

نجات حیوانات فقط نجات از خیابان نیست. نگهداری در شرایط مناسب و فراهم کردن مایحتاج زندگیشان هم قسمت مهمی از کار ماست.در این راه به کمک اسپانسرهایی مثل شما احتیاج داریم.شما میتوانید با ۱۰ یورو یا ۱۰۰ هزار تومان در ماه اسپانسر یک سگ شوید این پول برای غذا و احتیاجات پزشکی سگ شما خرج خواهد شد  

یکی از فرشته های رسا را انتخاب کنید 

و مشخصات خود را همراه با اسم سگتان از طریق فرم تماس برای ما بفرستید ما در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت